Hotline: 0972 397 888

Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội

Bằng sự nỗ lực hết mình của đội ngũ KTS, nhân viên kinh doanh, cùng cái tâm nghề nghiệp của những người thợ mộc, Nội Thất Long Thành đã hoàn thành dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh. Nhìn những sản phẩm thực tế như những đứa con tinh thần khiến chúng tôi ngày càng nhiệt huyết hơn, cố gắng hơn. Sau đây là hình ảnh sản phẩm cuối cùng và quá trình thi công thực tế, chúng ta cùng ngắm nhìn và so sánh với hình ảnh 3d mà chúng tôi đã đăng ở mục dự án đang thi công nhé.
 
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
 
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
 
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
 
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
 
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
 
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
 
 
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội
Hình ảnh thực tế cho dự án phòng thờ nhà anh Thắng chị Vinh – Cầu Diễn, Hà Nội